Zeer spijtig, maar we moeten meedelen dat onze club besloten heeft om de rally in 2022 niet te organiseren. De huidige en toekomstige situatie rond Covid-19 en de evolutie van de maatregelen zijn nog te onzeker om de organisatie van ons evenement op te starten. Nu contractuele verbintenissen aangaan zonder de haalbaarheid te kennen, zou te grote financiële risico’s meebrengen voor onze organisatie. Bovendien wensen wij ons evenement enkel te organiseren wanneer de gezondheid van onze deelnemers, artiesten en alle club- en Crewleden toelaat om een party te zijn zonder “remmen op”!
Laat ons allen gezond blijven en hopen op een geweldige rally in 2023!
H-DC Free Wheeling Kempen (B)

Very sorry, but we have to inform you that our club has decided not to organize the rally in 2022. The current and future situation regarding Covid-19 and the evolution of the measures are still too uncertain to start the organisation of our event. Entering into contractual commitments now without knowing the practical feasibility would entail too great financial risks for our organization. Moreover, we only wish to organize our event when the health of our participants, artists and all club and crew members allows it to have a party without “brakes”!
Let us all stay healthy and hope for a great rally in 2023!
H-DC Free Wheeling Kempen (B)