GEANNULEERD – HARLEY-DAVIDSON, INDIAN & BUELL RALLY 2021 – GEANNULEERD
H-DC Free Wheeling Kempen – 35ste Internationale Harley-Davidson, Indian & Buell Rally te RETIE (B) – 30 juli t/m 1 augustus 2021

Met het oog op de beslissingen van het Federaal Overlegcomité van 11 mei laatstleden, hebben we de laatste dagen binnen onze organisatie overlegd.

Vandaag hebben we de op 12 mei 2021 ge-update eventscan van het COVID Event Risk Model ingevuld voor ons evenement met als resultaat een NO-GO.

Het Overlegcomité stelt tegen 30 juli 2021 wel voorop dat er hogere bezoekersaantallen op de evenementen toegelaten kunnen worden, maar de voorwaarden waaronder dit mogelijk kan zijn, zijn momenteel nog niet bekend. De nieuwe eventscan spreekt wel al o.a. over een hygiëneplan, een crowd-managementplan, een registratieplan, een lokale eerder dan een internationale focus, ventilatie in de tenten (die als indoor beschouwd worden), enz. …

Wij wensen enkel te organiseren op een manier dat iedereen (deelnemers, leden, crew, artiesten …) op een veilige, maar tevens ook volledige manier het event kunnen beleven. In de huidige stand van zaken is het voor ons geen optie meer om de organisatie nog langer uit te stellen en daarom moeten we deze harde beslissing tot annulering van het evenement nemen.

We hopen jullie echter in 2022 opnieuw met open armen te kunnen ontvangen op ons event!!!

Voor nu: was je handen, hou afstand, zorg voor jezelf en mekaar. Dokters, verpleegkundigen, zorgverleners… zij zijn de helden van vandaag. Bedank en steun hen zoveel als mogelijk.

Harley-Davidsonclub Free Wheeling Kempen vzw

___________

*** CANCELLED *** CANCELLED *** CANCELLED ***
H-DC Free Wheeling Kempen – 35th International Harley-Davidson, Indian & Buell Rally in RETIE (B) – July 30th to Augst, 1rst 2021/

Very unfortunate, my best friends … after a long time of thinking, weighing, considering, doubting and deciding: the 35th International Harley-Davidson, Indian & Buell Rally in RETIE (Belgium) will not take place in 2021 … The Belgian Federal Consultation Committee states that by July 30, 2021 higher visitor numbers may be admitted to the events, but the conditions under which this may be possible are not yet known. The new event scan already speaks about a hygiene plan, a crowd management plan, a registration plan, a local focus rather than an international focus, ventilation in the marquees (which are considered indoor)… Today we completed the event scan of the COVID Event Risk Model, updated on 12 May 2021 for our event, resulting in a NO-GO.
We only want to organize our rally in a way that everyone (participants, members, crew, artists …) can experience the event in a safe, but also complete way. In the current state of affairs, it is no longer an option for us to postpone the organization any longer and therefore we have to make this hard decision to cancel the event.
We do hope to welcome you all back with open arms in 2022 !!! Meanwhile, keep it safe & healthy.
Harley-Davidsonclub Free Wheeling Kempen vzw